logo-wabalogo-svtlogo-wta
Czech English German Polish


Etický kodex

Sdružení vodních terapeutůEtický kodex přijatý z WABA (Worldwide Aquatic Bodywork Association)

Celosvětová asociace Aquatic Bodywork
Etický kodex

Úvod

Dotýkat se někoho je privilegium. Jako profesionálové v „práci s tělem“ se zlepšujeme prostřednictvím studia, praxe a zvyšováním sebeuvědomění. Tato pravidla etické praxe stanoví standardy rozvoje profesionálů WABA.

Účelem tohoto etického kodexu je vést studenty, praktikanty a instruktory v budování vztahů, které ctí odpovědnost a privilegium „práce s tělem“. Práce s tělem, zejména Aquatic Bodywork, nás může přivést - i ty, kterých se dotýkáme - do oblastí obohacení, intimity a neobvyklých stavů vědomí, které mnoho lidí ještě nikdy nepocítilo. Můžeme zažít pocity spojení, lásky a spirituálního procitnutí, jež musí být nazírány s účastí a bez vyslovování soudů. Tento kodex nás pomůže nasměrovat k odpovědnosti a určit cíl pro práci, kterou děláme.

Profesionál WABA bude:

 1. Vykonávat svou odbornou činnost s mravní integritou, upřímností, respektem a pochopením.
 2. Prokazovat upřímný závazek poskytovat co nejvyšší kvality odborných služeb, včetně bezpečného, zdravého a vhodného prostředí. Toto se týká i respektování vyznání klienta, soukromí, emocionálního vyjádření a přiměřených očekávání odborného jednání.
 3. Přesně poskytovat klientům a veřejnosti informace o rozsahu a omezení jeho oboru, a bude reprezentovat své kvalifikace čestným způsobem, včetně dosaženého vzdělání a profesní orientace.
 4. Poskytovat pouze ty služby, pro něž má oprávnění a kvalifikaci.
 5. Uvědomí si omezení a kontraindikace jejich konkrétní formy práce s tělem a příslušným způsobem bude odkazovat klienty k jiným zdravotnickým odborníkům.
 6. Respektovat práva klientů a jiných zdravotnických odborníků bez rozdílu.
 7. Chránit důvěrnou povahu informací všech klientů.
 8. Respektovat právo klienta na samostatnost a informovaný souhlas, včetně práva odmítnout, změnit nebo ukončit léčbu bez ohledu na předchozí souhlas.
 9. Nebude za žádných okolností inicializovat sexuální jednání ani se nedopustí sexuálního jednání nebo činnosti během odborné lekce, i když sám klient učiní pokus o sexualizaci vztahu.
 10. Udržovat a zlepšovat své odborné znalosti, kompetence a profesionalitu pomocí pokračujícího vzdělání a školení.
 11. Nebude pracovat pod vlivem alkoholu, drog nebo jakýchkoli jiných zakázaných látek (s výjimkou předepsaných dávek léků, které významnou měrou neovlivní výkon praktikanta).
 12. Má právo odmítnout a/nebo ukončit poskytování služeb klientovi, který se chová hrubě nebo je pod vlivem alkoholu, drog nebo zakázaných látek.
 13. Uznává právo klienta zvolit si své oblečení pro lekci tak, aby bylo respektováno bezpečí, pohodlí a soukromí klienta, v rámci požadavků zařízení a pohodlí a praktikanta.
 14. Na základě správné a spravedlivé příčiny může uplatnit právo odmítnout léčbu komukoli nebo na jakékoli části těla.
 15. Odmítat dary nebo náhrady od jakéhokoli klienta, které by mohly podporovat léčbu nebo činnosti, které nejsou v nejlepším zájmu klienta.
 16. Vyvaruje se závažných dvojích vztahů s klienty nebo studenty po přiměřenou dobu (například 30 - 60 dní) od ukončení profesionálního vztahu. „Závažný“ se definuje jako jakýkoli jiný vztah, ve kterém mohou osobní motivy, touhy a přání terapeuta/instruktora zasahovat do terapeutického/vzdělávacího vztahu nebo jej zneužít. V případě možnosti vzniku druhého vztahu doporučujeme terapeutům/instruktorům vyhledat radu od odborníka, který jim pomůže určit, zda mohou:
  1. zachovat harmonii sil, které mezi nimi existují a vyvarovat se osobních nebo obchodních vztahů, kde je výrazný nesoulad mezi oběma osobami, co se týče peněz, ovládání, sexu, emocionální nebo duchovní vyzrálosti a rozvoje;
  2. zjistit zřetelně záměry a motivace nového vztahu, a stanovit, zda odborník WABA využívá terapeutický vztah pro osobní zisk;
  3. zhodnotit jejich schopnost a schopnost klienta udržet důvěrnost o tom, co se děje během terapeutických hodin, existuje-li druhý vztah.
 17. Dodržovat všechny zásady, postupy, pokyny, nařízení, kodexy a požadavky zveřejněné představenstvem WABA.
Číst 3175 krát

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.